ป้ายกำกับ: นิสัยที่ดีต่อสุขภาพช่วยยืดอายุ

นิสัยที่ดีต่อสุขภาพช่วยยืดอายุที่ปราศจากโรค

การวิจัยชี้ว่า นิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เช่นการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ การผอมเพรียว และการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

สามารถยืดชีวิตที่ปราศจากโรคของผู้คนได้มากถึงหนึ่งทศวรรษ ผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้ที่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสามารถคาดหวังว่าจะมีสุขภาพที่ดีได้หลายปีกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มมากเกินไปหรือมีน้ำหนักเกิน

ารศึกษาที่ตีพิมพ์ใน British Medical Journal มีข้อมูลสำหรับผู้ป่วยมากกว่า 110,000 ราย และดูเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และเบาหวานชนิดที่ 2 นักวิจัยซึ่งรวมถึง Harvard School of Public Health ในบอสตันและ Amsterdam University of Applied Sciences ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่ำห้าประการ ได้แก่

การไม่สูบบุหรี่ ดัชนีมวลกายที่แข็งแรงและค่า BMI อยู่ที่ 18 ถึง 25 ระดับปานกลางถึงแข็งแรง ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันรวมถึงการเดินเร็ว การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางและอาหารเพื่อสุขภาพ

การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางถือเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 5 ถึง 15 กรัมต่อวันสำหรับผู้หญิงแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 8 กรัม ดังนั้น 15 กรัมจึงเท่ากับไวน์หนึ่งแก้ว 175 มล.และแอลกอฮอล์ 5 กรัมถึง 30 กรัมต่อวันสำหรับผู้ชาย 30 กรัม คือเบียร์ประมาณ 1.5 ไพน์ จากนั้นทีมงานได้พิจารณาอายุขัยที่ปราศจากโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง และจำนวนปีที่ปลอดโรคที่ผู้คนจะคาดหวังได้เมื่ออายุ 50 ปี

ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีใช้ปัจจัยการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีสี่หรือห้าประการ มีอายุขัยที่ปราศจากโรคที่ 50 ปีจาก 34.4 ปี ทำให้พวกเขามีอายุ 84 ปีโดยไม่มีโรคเบาหวาน มะเร็งหรือโรคหัวใจ เมื่อเทียบกับอายุขัยที่ปราศจากโรคเพียง 23.7 ปีจาก 50 ปีสำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้รับองค์ประกอบใด ๆ ของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปี ผู้ที่มีปัจจัยการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีสี่หรือห้าตัวสามารถคาดหวังให้ปลอดจากโรคได้อีก 31.1 ปี เทียบกับเพียง 23.5 ปีสำหรับผู้ชายที่ไม่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

ผู้ชายที่สูบบุหรี่มากกว่า 15 มวนต่อวัน และผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ทำมีโอกาสที่แย่ที่สุดในการใช้ชีวิตที่ปราศจากโรคภัย

นักวิจัยสรุปว่าเราสามารถสังเกตเห็นว่าการยึดมั่นในวิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำมีความสัมพันธ์กับอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นเมื่ออายุ 50 ปีปราศจากโรคเรื้อรังที่สำคัญประมาณ 7.6 ปีในผู้ชายและ 10 ปีในผู้หญิงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมที่ไม่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำ  นโยบายสาธารณะในการปรับปรุงอาหารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดจนนโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับไขมันทรานส์ มีความสำคัญต่อการปรับปรุงอายุขัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุขัยปราศจากโรคเรื้อรังที่สำคัญ

 

สนับสนุนโดย.  เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก