เรือลดมลพิษ กำลังเตรียมถูกทดสอบจากกระทรวงคมนาคม

       หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรือลดมลพิษ ซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องรถมานั้นเป็นเรือที่สร้างขึ้นมาสำหรับการใช้งานในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยความต้องการของการสร้างเรือชนิดนี้นั้นก็เพราะว่าต้องการให้การเดินทางทางเรือนั้นสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศได้  โดยเรือลดมลพิษนั้นจะใช้วิธีการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษอากาศเป็นอย่างมากสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมของประชาชนเช่นการขับรถบนท้องถนนมีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะมีการปล่อยควันดำออกมาสร้างเป็นมลพิษเสียภายในอากาศแน่นอนว่าการเดินทางผ่านทางเรือนั้นก็ยังคงต้องใช้น้ำมันเช่นเดียวกันในการเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เรือสามารถแล่นไปไหนมาไหนได้และก็สามารถสร้างมลพิษทางอากาศได้เช่นเดียวกัน

     ทางด้านกระทรวงคมนาคมจึงได้เห็นความสำคัญของการลดปัญหามลพิษทางอากาศดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเดินทางให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณมลพิษทางอากาศได้ด้วยซึ่งในปัจจุบันนั้นหลายหน่วยงานได้มีการสนับสนุนการเปลี่ยนการใช้รถยนต์ด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันมาเป็นระบบการใช้งานแบบไฟฟ้าแทน  ดังนั้นนอกจากรถยนต์แล้วการเดินทางของคนไทยส่วนใหญ่ยังเดินทางผ่านทางเรือจึงมีการนำแนวความคิดนี้มาใช้กับเรือเช่นเดียวกันโดยมีการผลิตเรือลดมลพิษโดยใช้เชื้อเพลิงจากระบบไฟฟ้านั่นเอง

       อย่างไรก็ตามแต่ในขณะนี้ท่านกระทรวงคมนาคมได้มีการเรียกหน่วยงานเอกชนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางรวมถึงการขนส่งต่างๆให้รับทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษและแนวทางแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลซึ่งทางด้านรัฐบาลเองก็ต้องการให้หน่วยงานเอกชนสนับสนุนแนวความคิดในการแก้ไขปัญหามลพิษนี้ดังนั้นจึงมีการเรียกหน่วยงานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทั้งทางรถและทางเรือให้ทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษ

       และขอความร่วมมือในการที่นำรถยนต์รวมถึงเรือของภาคเอกชนได้ทำการตรวจว่าอยู่ในมาตรฐานดีหรือไม่และถ้าหากว่าพาหนะของเอกชนนั้นไม่ได้มาตรฐานแล้วก็แนะนำให้มีการเปลี่ยนและการเปลี่ยนใหม่นั้นสนับสนุนให้มีการใช้งานเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง  เพราะการแก้ไขปัญหามลพิษนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน

        ทั้งนี้ทั้งด้านเรื่องไฟฟ้าหรือลดมลพิษนั้นกำลังถูกทางด้านกรมเจ้าท่าเตรียมงานเพื่อที่จะได้ทำการทดสอบระบบการทำงานว่าหากใช้เรือไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นแบบของเรือที่จะใช้เป็นพาหนะในการเดินทางของประชาชนแทนเรือที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันนั้นจะสามารถลดมลพิษได้จริงหรือไม่

 

สนับสนุนโดย    แทงหวยออนไลน์ยังไง