คู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ

คู่มือการใช้ชีวิต ในแง่ที่ง่ายที่สุด วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตที่ลดความเสี่ยงของการป่วยหนักหรือลดอายุขัยของคุณ แม้ว่าเราไม่สามารถป้องกันโรคทั้งหมดได้ แต่โรคร้ายแรงหลายอย่างสามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมบางประเภทและหลีกเลี่ยงโรคอื่น

โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลกแต่มีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับปัจจัยด้านวิถีชีวิต เช่น โรคอ้วน การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่และอาหารที่ไม่ดี โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งปอดรวมกันเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของการเสียชีวิตทั้งหมดต่อปีในประเทศที่มีรายได้สูง

โดยการใช้ยาสูบถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่มีต่อสุขภาพ การวิเคราะห์เมต้าขนาดใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้พบว่าบุคคลที่ใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การขาดการออกกำลังกาย และอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่รับพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้อย 4 อย่างถึง 66% 

อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและความตายเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านสังคม จิตใจ และร่างกายให้มีความผาสุกมากขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ มากขึ้นไปอีกนานขึ้น

อะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีการศึกษากลุ่มใหญ่ในอนาคตจำนวนหนึ่งที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ใหญ่ประมาณ 120,000 คนในช่วงระยะเวลาสามสิบปี ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ส่งผลต่ออายุขัยและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและมะเร็งอย่างไร 

การทานอาหารเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนที่ถูกต้องและการบริโภคแคลอรี่ที่รับประทานเข้าไป ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพได้ แม้ว่าสิ่งนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับทุกคน ตามคำแนะนำทั่วไป

ผักและผลไม้อย่างน้อยห้าส่วนต่อวันควรคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของปริมาณอาหารประจำวันของคุณ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งและโรคหัวใจน้อยลง การวิเคราะห์เมตาหนึ่งครั้งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการตอบสนองต่อปริมาณระหว่างการบริโภคผักและผลไม้กับโรค โดยความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลง 8% ต่อส่วนของผลไม้หรือผักที่บริโภคทุกวัน มากถึงสิบส่วน ในขณะที่ความเสี่ยงต่อมะเร็งลดลง 3 % ต่อส่วน อาหารประเภทแป้ง

โดยเฉพาะพันธุ์โฮลเกรนที่มีเส้นใยและสารอาหารมากกว่าพันธุ์ขาว ธัญพืชไม่ขัดสีได้รับการแสดงเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิด โรคเบาหวานประเภท 2 และโรคหัวใจ และส่งเสริมแบคทีเรียในลำไส้ให้มีสุขภาพดี

โปรตีนไร้ไขมัน โดยเฉพาะปลา ไข่ และเนื้อขาว มีความจำเป็นสำหรับการซ่อมแซมเซลล์และให้วิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดผลิตภัณฑ์จากนมและทางเลือกอื่นซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและให้แคลเซียมรวมถึงไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่จำกัด

 

สนับสนุนโดย.    ชุดตรวจ hiv ร้านขายยากรุงเทพ